Meldcode huiselijk geweld

Het kan gebeuren dat wij vermoeden dat er bij een van onze kinderen thuis sprake is van huiselijk geweld. Wij zijn verplicht dit vermoeden onder de aandacht te brengen van instanties die kunnen helpen problemen op te lossen.

U kunt hier onze meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling lezen →