IKC-Directeur

Het bestuur van LiemersNovum zoekt per 1 augustus 2022 een ‘verbindende en inspirerende’

IKC-Directeur

voor IKC Platanenlaan in Zevenaar.

Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum heeft 24 basisscholen onder haar beheer in de gemeenten Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar. Voor de stichting werken ruim 500 medewerkers die het onderwijs aan circa 5.000 leerlingen verzorgen. Het motto van LiemersNovum is: “Samen Werken aan Eigen Wijsheid”.

De Trompetter is een stabiele organisatie met een stijgend leerlingaantal. Op dit moment hebben we ongeveer 160 leerlingen verdeeld over 7 groepen. De Trompetter is een school die ‘beweegt’. Als je door de school loopt zal je verschillende soorten beweegmeubilair op de leerpleinen en in de klassen zien. Daarnaast worden de ‘bewegend leren lessen’ steeds meer een vast onderdeel van ons rooster. We werken in 3 bouwen (soort units) en elke bouw heeft zijn eigen leerplein. Hierbij is het uitgangspunt om waar kan, groepsdoorbroken te werken. Voor kinderen die meer willen en kunnen heeft de school “Volo Magis” waarin onderzoekend leren, out of the box denken en leren leren belangrijke onderdelen zijn.

Wij zoeken een directeur die:

  • denkt in kansen en mogelijkheden;
  • buiten de kaders durft te denken;
  • open staat voor de samenwerking met een betrokken en bevlogen team;
  • meebeweegt met en ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen;
  • goed kan samenwerken met collega’s en ouders.

Wij bieden je:

  • een modern en toekomstbestendig schoolgebouw met geïntegreerde peuter-opvang en BSO;
  • een professionele stichting;
  • een betrokken, enthousiast en professioneel IKC-team;
  • adequate ondersteuning vanuit het bestuursbureau;
  • salariëring conform cao PO in D13.

Word onze nieuwe collega!

Stuur jouw motivatiebrief met cv, gericht aan het bestuur, naar

Informatie

Informatie over deze vacature kunt u inwinnen bij de bestuurder van LiemersNovum, Jos Boonman; of via 0653224822