Klachten

Home » Ouders » Klachten

Klachten

De meeste kinderen hebben het naar hun zin op onze scholen. En de meeste ouders zijn tevreden over ons onderwijs. Toch kan het gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. Dat horen wij dan graag van u.

Wij adviseren u hiervoor de volgende stappen:

1. Bespreek uw onvrede met de leerkracht. Komt u er niet uit, ga dan naar stap 2.

2. Leg uw verhaal voor aan de directeur. Zij/hij zal ook andere partijen aanhoren, waar nodig. Nog geen oplossing? Ga dan naar stap 3.

3. Kijk in de schoolgids wie de interne vertrouwenspersoon is en zoek contact. Hopelijk komt u er dan uit. Of misschien concludeert u dat u ook stap 4 wilt zetten.

4. U legt uw zaak voor aan het college van bestuur. Ook het bestuur zal naar betrokken partijen luisteren.

5. Als uw onvrede nog steeds niet is weggenomen, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Dat kan op twee manieren:

6. U neemt contact op met Chiene Hulst, de externe vertrouwenspersoon.
U bereikt haar op of via 06 45 43 42 66.

7. U schrijft een brief naar de klachtencommissie: Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV PO), Mercurion 36, 6903 PZ Zevenaar. Contactpersoon: Martine van Dijk, 0316 34 16 18.