Nieuws

Home » Nieuws

Nieuws

Per 1 augustus 2018 is regio De Liemers een nieuwe scholenstichting rijker: Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum te Zevenaar, een fusie van SPO De Liemers en Stichting Proles. Er ontstaat een professionele stichting voor primair onderwijs waarin 25 scholen zijn ondergebracht. Scholen die zeer divers zijn in zowel levensbeschouwelijke als onderwijskundige identiteit. Omdat ook het openbaar onderwijs is ondergebracht in LiemersNovum worden de statuten komende periode ter instemming aangeboden aan de gemeenteraden.

Kijk op onze Facebookpagina → voor overige berichten.

Nieuws

LIEMERSNOVUM ACADEMY: ZO LOG JE IN
Vanaf heden kunnen alle medewerkers van LiemersNovum met een ParnasSys-account ook gebruik maken van de LN Academy / Talent-Manager. Van verschillende...

LEES MEER →

Achtergrond, nieuws

GMR – INTERVIEW
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Interview met de voorzitters van de GMR   Terwijl er druk wordt gesjouwd met vloerdelen en meubels voor h...

LEES MEER →